Amazon

Amazon is de grootste online verkoper ter wereld, ook in Nederland via de Duitse webshop. Door je producten op Amazon te verkopen bereik je niet alleen klanten in Nederland en België, maar ook over deze landsgrenzen heen. Dankzij de integratie van Amazon in ons Garden Connect CMS kun je nu makkelijk producten uit je tuincentrum toevoegen, beheren en verzenden. 
 

Amazon & productinformatie

Amazon stelt zeer specifieke eisen aan het aanleveren van productinformatie, en dankzij de integratie is je webshop hier straks op ingesteld. Alles dat jij op je eigen webshop verkoopt kun je linken aan Amazon via hun categorie verdeling en een aantal verplichte invoervelden. Zodra de informatie goed staat, verschijnt je product op Amazon. 

Naast de koppeling die wij voor jouw tuincentrum realiseren, heb je een Amazon Associate account nodig.
 

Amazon & orderafhandeling

Komt er een bestelling binnen via Amazon? Deze wordt automatisch aan de achterkant van je eigen webshop in ons Garden Connect CMS toegevoegd. Je kunt ervoor kiezen je webshop ook te koppelen aan een kassasysteem, zodat ook je Amazon bestellingen worden doorgeschoten naar de kassa. Zo kloppen je administratie en voorraad automatisch, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. 


“Door Amazon te integreren in je webshop
vergroot je je verkoopkansen. Niet alleen in
Nederland en België, maar ook daarbuiten.”
 

De factuur en pakbon worden automatisch gegenereerd, en kunnen gebruikt worden om de order te verzenden. Pas de status van de bestelling in het CMS aan zodra je het product hebt verstuurd, zodat de Amazon klant ingelicht wordt. Hij of zij kan nu vol voorpret uitkijken naar het ontvangen van de order.