Top-verandas.nl

Top-verandas.nl

Een veranda showroom in Den Bosch wilde meer bezoekers trekken uit directe omgeving. Er moest een nieuwe website worden gebouwd, zodat Garden Connect vanaf 0 gestart is naamsbekendheid en online marketing op te bouwen. De website ging begin 2018 live.

De content van de website werd vernieuwd en uitgebreid met de leverancier, zodat de juiste informatie vindbaar was voor consumenten. De navigatiestructuur van de oude site werd sterk verbeterd, zodat ook organische bezoekers de website kunnen vinden. Adwords werd regionaal ingezet om op korte termijn groot succes te boeken bij de gewenste doelgroep.

In het tweede kwartaal van 2019 kwamen er 34% meer bezoekers op de site. Ze blijven langer en lezen meer (49,4% sessieduur). Dat zie je terug in de verkopen: significant meer dan in 2018.
 

Bekijk de website