De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is een Nederlandse wet die voorziet in de bescherming van de privacy van burgers. De Wbp heeft in 2001 de oude Wet Persoonsgegevens vervangen en is gebaseerd op de Europese Richtlijn Gegevensbescherming. In 2018 is de Wbp vervangen door  AVG wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Neem contact op

Ben jij ambitieus en benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 

Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op. 

* Velden met een * zijn verplicht

Tegenwoordig worden onze persoonlijke gegevens in veel bestanden opgeslagen en verwerkt, bepaalt de "Wet op de bescherming van persoonsgegevens" de verplichtingen van de verwerkers van persoonsgegevens en de rechten van degenen die gegevens hebben opgeslagen en verwerkt. Een organisatie die persoonsgegevens opslaat en verwerkt mag dat bijvoorbeeld alleen doen als ze uitlegt waarom dit is gebeurd, hoe de gegevens worden verwerkt en of toestemming van de gebruiker nodig is. In de Wbp hebben individuen het recht om te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. De gegevens moeten te allen tijde ingezien en gewijzigd kunnen worden. Ook moet het mogelijk zijn om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, bijvoorbeeld voor direct marketing.

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen de Autoriteit Persoonsgegevens) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wetten op de bescherming van persoonsgegevens. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken in hun database zijn verplicht dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het behandelt ook de verplichte melding van datalekken.

De AVG Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Vanaf die datum is de "Wet bescherming persoonsgegevens" niet meer van toepassing en hebben alle EU-lidstaten dezelfde privacywetgeving. Net als de Wbp is de Autoriteit Persoonsgegevens wat AVG betreft de toezichthouder op het gebied van privacy.

Online Marketing begrippen

X
XML
Garden Connect