Beslist.nl is de grootste Nederlandse vergelijkingssite voor producten en biedt je de producten in je tuincentrum een breed platform. Maar liefst 4,1 miljoen consumenten bezoekt Beslist.nl per maand, waar ook de doelgroep van jouw tuincentrum tussen zit. Wij maken het eenvoudig om verkopen te realiseren via het platform en de Beslist winkelwagen, door een koppeling te realiseren met Beslist.nl of Beslist.be.
 

Beslist en productinformatie

Door Beslist in het Garden Connect Platform te integreren, zorg je ervoor dat alle relevante productinformatie in je webshop wordt gekoppeld. Deze productinformatie wordt automatisch doorgegeven aan Beslist, inclusief het overnemen van de categorie-indeling van het platform. Zo worden alle artikelen op de juiste manier getoond.

Je bepaalt zelf welke producten uit je tuincentrum gekoppeld worden, en dus wat er op Beslist zal worden aangeboden. Je kunt dit handmatig doen voor je producten, maar ook op basis van handige instellingen. Zo kun je filteren op:

  • Categorie
  • Merk
  • Prijs
  • Aanbiedingen
  • Voorraad
  • Door gebruik te maken van deze filters komen alleen artikelen met voldoende voorraad en marge op Beslist.nl en Beslist.be te staan. Je kunt uiteraard ook op ieder gewenst moment het assortiment offline zetten indien nodig. 
     

Beslist en orderafhandeling

Zodra je klant afrekent in de Beslist winkelwagen, wordt de bestelling in het Garden Connect Platform van je webshop geplaatst. Als je ervoor hebt gekozen je webshop te koppelen aan je kassasysteem, worden de bestellingen direct doorgeschoten. Zo is je voorraadadministratie altijd up-to-date. Wij maken hiervoor gebruik van de Beslist Order API, en het updaten gebeurt nagenoeg in realtime. 

De factuur en pakbon voor de Beslist bestelling worden automatisch aangemaakt aan de achterkant van je webshop, zodat je deze kunt gebruiken voor het verzenden van het product. Het integreren van Beslist zorgt voor een naadloze orderafhandeling, omdat deze exact gelijk is aan bestellingen die gedaan worden via je eigen webshop. Voor jou geen verschil, maar wel een veel groter bereik.

Beslist.nl

Neem contact op

Ben jij ambitieus en benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 

Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op. 

* Velden met een * zijn verplicht
Garden Connect